Training 2018-2019

Tarieven Chip en Charge training seizoen 2018/2019

  Cat. 1 Cat.2 Cat.3
9 trainingen van 1 uur, 15 minuten € 67,50 € 117,00 € 156,00
9 trainingen van 1 uur, 30 minuten € 72,50 € 128,00 € 172,0

 

Barrooster
Iedereen die training heeft, zal af en toe een bardienst draaien na de training. Leden krijgen dit barschema per mail toegestuurd door de secretaris van de Barcommissie. Mocht het op de gegeven data niet uitkomen, onderling ruilen is toegestaan. Geef dit wel even door aan de Barcommissie: bar@chipencharge.nl.

Procedure indeling
In tegenstelling tot de overige cursussen op het USC, delen wij de groepen in voor de Chip & Charge-training. Plaatsing geschiedt dus NIET op volgorde van inschrijving.

Op basis van de inschrijvingen wordt globaal bekeken welke niveau groepen er gaan komen, vervolgens wordt per groep bekeken wie hiervoor in aanmerking komen.

Mochten er te veel aanmeldingen zijn dan moeten er helaas mensen afvallen; hierbij worden de volgende criteria in onderstaande volgorde gehanteerd:
1. leden die zich op tijd hebben ingeschreven voor de training krijgen voorrang op leden die zich na de deadline hebben ingeschreven
2. leden die zich al hebben ingeschreven krijgen voorrang op leden die dit nog niet hebben gedaan (dit geldt vooral voor 1ste trainingsperiode)
3. leden die in het studiejaar het minst getraind hebben krijgen voorrang
4. tijdens de derde trainingsperiode krijgen leden die zich ingeschreven hebben voor voorjaarscompetitie voorrang op leden die dit niet hebben gedaan. Tijdens de 4de trainingsperiode krijgen leden die niet meedoen aan de competitie voorrang boven leden die wel competitie spelen
5. indien bij bovenstaande criteria leden nog gelijk eindigen zal er geloot worden. Dit gebeurt per groep, dus als je uitgeloot bent, is het nog mogelijk dat je bij een andere groep ingedeeld wordt

Nadat alle groepen zo ingedeeld zijn wordt gekeken of er op basis van voorkeuren nog onderling geruild kan worden om iedereen zo gelukkig mogelijk te maken, en op basis van beschikbaarheid wordt het tijdstip van de groep vastgesteld.

Inschrijven
Voor elke periode komt er op het extranet van de site een inschrijfformulier te staan, alle leden zullen via de mail op de hoogte gesteld worden van de start van de inschrijving.

We proberen de groepsindeling bekend te maken voor de start van de inschrijving voor de overige USC-trainingen, zodat je, als je onverhoopt uitgeloot bent, je daar nog voor kunt inschrijven. Dit betekent dat de inschrijving al een dikke maand voor het begin van een periode plaatsvindt! (Dit is voor de eerste trainingsperiode niet mogelijk). Leden die in september lid willen worden en nog mee willen doen met de eerste periode kunnen een mailtje sturen naar competitie@chipencharge.nl

Algemeen
Speciaal voor Chip & Charge-leden is in het pakket van USC-cursussen de C&C-training opgenomen: dit is een training van 9x 1,5 uur of 1 uur, die naast de technische vaardigheden ook uitgebreid aandacht besteedt aan de tactische aspecten van het tennis, met als achterliggende gedachte iedereen in het voorjaar wedstrijdklaar te krijgen voor competitie en toernooien. De trainingsavonden zijn zondag, maandag en dinsdag; sommige periodes wordt er ook 's ochtends getraind.

Met andere woorden: een erg leuke manier om met andere C&C-leden te tennissen en je spel op alle fronten te verbeteren!

Mocht je onverhoopt toch zijn uitgeloot voor een Chip & Charge training, informeer dan naar de mogelijkheden om een USC cursus te kunnen volgen (info in het clubhuis).

Als je een machtiging hebt afgegeven worden de kosten van je rekening afgeschreven nadat je bent ingedeeld.

Voor meer info kun je contact op nemen met de competitieleider Teddy van der Veen: competitie@chipencharge.nl

Kijk voor het complete cursusaanbod op de website van het USC.

Afmeldprocedure voor trainingen
Zodra je weet wanneer je niet kan trainen (wacht dus niet op het laatste moment) ga je op zoek naar een vervanger in deze volgorde:
eerst bel je een geschikte speler (overeenkomstige speelsterkte) van de reservelijst. Als dat niet lukt gebruik je het 'ik zoek een invaller' systeem via je persoonlijke profielpagina. Als dat niet werkt plaats je een bericht op het gastenboek dat je niet kunt trainen en dat je een invaller zoekt (denk aan de info waar eventuele invaller je kan bereiken, liefst telefoonnummer). Als hier geen reactie op komt probeer je iemand te bellen die je kent. Met de vraag of hij/zij voor jou wil invallen (maakt niet uit of deze persoon al op een andere dag traint). Na het vinden van een invaller mail je uiterlijk 24 uur voor aanvang van je training naar competitie@chipencharge.nl met de info: wie er voor jou invalt en hoe je aan deze invaller bent gekomen.

Bij het niet goed uitvoeren van de hierboven genoemde procedure word je zonder pardon uitgesloten voor de (voor jou) eerstvolgende trainingsperiode.